Online
61039 days on xHamster
92665M profile views
67384K subscribers
15861 comments left

Pagdating sa dulo movie summary

Maya-maya’y nakita kong lumuhod si Pingkaw sa lupa at nag-iiyak na parang bata. Isusumbong ko kayo sa meyor.” Patuloy pa rin ang panindyo ng mga bata kahit na lumakas ang hagulhol ni Pingkaw. Tigilan n’yo ang pagtukso sa kanya.” Ewan kung sa lakas ng pagsigaw ko’y natakot ang mga batang isa-isang nag-aalisan. Ang paghahalukay ng basura ang kanyang hanapbuhay (sa amin ang tambakan ng syudad) at ditto nagmumula ang kanyang makakain, magagamit o maipagbili. Hindi naman kagandahan ang kanyang tinig -basag at boses-lalaki.

Kadalasan, pabalik na siya niyang galling sa tambakan.

Dalawang taon kaming magkapitbahay ngunit hindi ko man lamang nalaman ang kanyang tunay na pangalan.

Pingkaw ang tawag ng lahat sa kanya, b’yuda na s’ya.

Namatay ang kanyang asawa sa sakit ng habang dinadala niya sa kanyang sinapupunan ang bunsong anak.

Samantala, si Pisyang Tahur ay sumusumpa sa kanyang paboritong santo na hindi raw kailanman nakasal si Pingkaw. Ang kanyang panganay, si Poray, ay labis na mataas para sa kanyang gulang na labintatlong taon at masyadong payat.

Anne’s situation gets more complicated as she gets drowned by the demands from the workplace made even worse when she begins to entertain the romantic advances of Bryan (Paulo Avelino), who unbeknownst to her has domestic issues as well.

Please or register to post comments
If spammers comment on your content, only you can see and manage such comments Delete all

Pagdating sa dulo movie summary introduction

Pagdating sa dulo movie summary